Terug naar publicaties >Stiel

Stiel is het maandelijkse magazine voor de leden van Groene Kring, de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector.
Stiel is het enige landbouwvakblad in Vlaanderen dat specifiek naar jonge land- en tuinbouwers gericht is.
Stiel informeert de Groene Kringleden op vele vlakken. Het blad geeft niet alleen informatie over de activiteiten en leden van Groene Kring, maar zet maandelijks ook een specifiek thema in de kijker. Via de focusartikels wordt dieper ingegaan op landbouwtechnische, bedrijfseconomische, juridische en sociaalmaatschappelijke aspecten van dit thema.
Tot slot worden er actuele en syndicale thema’s besproken die interessant zijn voor jonge land- en  tuinbouwers. Net zoals ons ledenbestand overspant ook de inhoud van Stiel alle sectoren in de land- en tuinbouw.
> Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!