Publicaties

Mediaservice biedt u een brede waaier van uitgaven aan waarmee u zowat elke doelgroep in de agrarische sector bereikt.

Boer&Tuinder

Het ledenblad Boer&Tuinder brengt wekelijks syndicaal, economisch en juridisch-sociaal nieuws voor al wie op professionele wijze bezig is met land- en tuinbouw.
Lees meer >

Management&Techniek

Het halfmaandelijkse magazine Management&Techniek omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groenten onder glas als fruit komen aan bod.
Lees meer >

S&G

S&G is het ledenblad van AVBS. Het blad verschijnt maandelijks en is vandaag het belangrijkste sierteeltvakblad op de markt.
Lees meer >

Stiel

Stiel is het maandelijkse magazine voor de leden van Groene Kring, de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector.
Lees meer >

Proeftuinnieuws

In het vakblad Proeftuinnieuws worden er onderwerpen aangesneden die iedereen uit de sector aanbelangen. Meer specifiek wordt ingegaan op de sectoren kleinfruit, glas, vollegrond en witloof.
Lees meer >

Fruit

Met een oplage van 2000 exemplaren weet Fruit, het enige Belgische vakblad voor en over fruitteelt, zo goed als elke Belgische fruitteler – en ook geïnteresseerden van over de grenzen – te bereiken.
Lees meer >

Der Bauer

Der Bauer is de Duitstalige tweewekelijkse krant van de Boerenbondorganisatie.
Lees meer >

Buiten

Buiten is het ledenblad van Landelijke Gilden.
Lees meer >

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift

Het Vlaams Diergeneeskundig Tijd schrift is een onafhankelijke en gezag hebbende informatiebron voor de praktijkdierenarts en de student.
Lees meer >

De Schapenhouder

De Schapenhouder is het blad voor professionele schapenhouders en voor hobbyisten.
Lees meer >

Idee

Idee is het tijdschrift voor bestuursleden en bovenlokale vrijwilligers van de landelijke jeugdbeweging KLJ.
Lees meer >

Florall

Florall is de vakbeurs waar professionele telers en verschillende toeleveranciers uit de sierteeltsector hun assortiment voorstellen aan een internationaal vakpubliek.
Lees meer >