Terug naar publicaties >S&G

S&G is het ledenblad van AVBS, verschijnt maandelijks en brengt een brede waaier aan gespecialiseerde sierteeltinformatie, gaande van belangenverdediging, wetgeving, gewasbescherming, teelttechniek en fiscale wetgeving.

S&G brengt ook vakinformatie voor de professionele tuinaannemer. Alle met sierteelt gerelateerde onderzoeksinstellingen in Vlaanderen publiceren in het vakblad.

S&G voldoet zo aan een grote behoefte van vakgerichte informatie voor professionele siertelers en groenvoorzieners en is daarom vandaag het belangrijkste sierteeltvakblad op de markt.