Terug naar publicaties >Sierteelt&Groenvoorziening

Sierteelt&Groenvoorziening is het ledenblad van het AVBS. Het blad verschijnt twee keer per maand en is vandaag het belangrijkste sierteeltvakblad op de markt.

Sierteelt&Groenvoorziening brengt een brede waaier van gespecialiseerde sierteeltinformatie, gaande van belangenverdediging, sociale en fiscale wetgeving, gewasbescherming, teelttechniek en onderzoek over bedrijfseconomie en handel. Ook alle met sierteelt gerelateerde onderzoeksinstellingen in Vlaanderen publiceren in het vakblad Sierteelt&Groenvoorziening.

Het halfmaandelijks vakblad Sierteelt&Groenvoorziening bevat ook eenmaal per maand een extra bijlage met vakinformatie voor de professionele tuinaannemer. Deze bijlage voldoet aan een grote behoefte aan vakgerichte informatie. Ook wordt up-to-date informatie gegeven over de beroepsbelangenverdediging van de professionele siertelers en groenvoorzieners.