Terug naar publicaties >Idee

Idee is het tijdschrift voor bestuursleden en bovenlokale vrijwilligers van de landelijke jeugdbeweging KLJ. Idee verschaft hen alle noodzakelijke informatie voor de afdelingswerking. Het blad brengt boeiende artikels over bestuur, omgang met en imago naar de buitenwereld, opvang van de leden, spel en meer. Idee biedt in elke editie ook een spel voor drie van de vijf leeftijdsgroepen, als inspiratie voor de eigen activiteiten.